User Tools

Site Tools


0437720181029-domezain-berraute-la-gi

Domezain-Berraute

Domezain-Berraute trên bản đồ Pháp
Domezain-Berraute

Domezain-Berraute

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Saint-Palais Xã (thị) trưởng Sauveur Urrutiaguer
(2008–2014) Thống kê Độ cao 54–212 m (177–696 ft)
(bình quân 102 m/335 ft) Diện tích đất1 21,56 km2 (8,32 sq mi) Nhân khẩu2 468  (2006)  - Mật độ 22 /km2 (57 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64202/ 64120 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0437720181029-domezain-berraute-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)