User Tools

Site Tools


0437620181029-luzech-la-gi

Luzech

Luzech trên bản đồ Pháp
Luzech

Luzech

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Luzech
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Jean-Claude Baldy
(2008–2014) Thống kê Độ cao 84–323 m (276–1.060 ft)
(bình quân 104 m/341 ft) Diện tích đất1 22,13 km2 (8,54 sq mi) Nhân khẩu2 1.647  (1999)  - Mật độ 74 /km2 (190 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46182/ 46140 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0437620181029-luzech-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)