User Tools

Site Tools


0436920181029-le-sappey-la-gi

Le Sappey

Le Sappey trên bản đồ Pháp
Le Sappey

Le Sappey

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận de Saint-Julien-en-Genevois Tổng de Cruseilles Xã (thị) trưởng Pierre Gal
(2008–2014) Thống kê Độ cao 710–1.340 m (2.330–4.400 ft) Diện tích đất1 13,72 km2 (5,30 sq mi) Nhân khẩu2 333  (1999)  - Mật độ 24 /km2 (62 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74259/ 74350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0436920181029-le-sappey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)