User Tools

Site Tools


0436420181029-bi-n-b-o-giao-th-ng-t-i-hoa-k-la-gi

Bản đồ các tiểu bang Hoa kỳ MUTCD 2003.

Tại Hoa Kỳ, dấu hiệu đường bộ phần lớn được tiêu chuẩn hóa theo các quy định liên bang, hầu hết được lưu ý trong Hướng dẫn về thiết bị điều khiển giao thông thống nhất (MUTCD – Manual on Uniform Traffic Control Devices) và khối lượng phù hợp với chúng trong Biển báo Xa lộ Tiêu chuẩn (SHS – Standard Highway Signs).

Hai mươi ba tiểu bang cùng với Đặc khu Columbia và Puerto Rico sử dụng các hướng dẫn mà không có bất kỳ thay đổi, 20 tiểu bang đã áp dụng nó kết hợp với một số bảng hiệu bổ sung, và 7 tiểu bang có những phiên bản tiểu bang phù hợp đáng kể với MUTCD.[1] Ngoài ra còn có các phiên bản ‘bản địa hóa’ được sử dụng ở các thành phố lớn như Thành phố New York sử dụng một hệ thống đặt tên phù hợp với MUTCD và / hoặc bổ sung tiểu bang. Các MUTCD và SHS thiết lập bảy loại chung các dấu hiệu tổng quát cho đường bộ và đường cao tốc sử dụng [2] (tất cả các biển báo từ MUTCD quốc gia, trừ khi lưu ý):

Quy định các biển báo để hướng dẫn người lái xe, người đi bộ và đi xe đạp. Các biển báo như dừng lại, cấm đậu xe, cấm quẹo và nhường đường được coi là những biển báo quy định. Một số có hình dạng đặc biệt, chẳng hạn như hình bát giác dùng cho các biển báo dừng lại và hình chữ X cho giao lộ đường sắt. Một số biển báo có thể được địa phương hoá, chẳng hạn như bảng cấm đậu xe và một số biển báo khác có thể chỉ được thấy tại các khu vực pháp lý tiểu bang và địa phương vì chúng được dựa trên luật riêng của tiểu bang hay địa phương đó, chẳng hạn như biển báo "Don't Block the Box" (đừng chắn khu vực hình hộp này) của thành phố New York. Những biển báo này nằm trong ‘bộ biển báo ký hiệu R’ của MUTCD và thông thường trong ‘bộ biển báo ký hiệu R bổ sung’ của hầu hết các tiểu bang MUTCD.

Bộ R1: Dừng hẳn và Nhường đường[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ biển báo R1 của MUTCD là những biển báo dừng hẳn và nhường đường. Đó là lệnh cấm tuyệt đối, một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R2: Giới hạn tốc độ[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ biển báo R2 của MUTCD là những biển báo giới hạn tốc độ. Một số bổ sung của từng tiểu bang và MUTCD tiểu bang sẽ có những biển báo giới hạn tốc độ khác hơn. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R3: Sử dụng làn đường và Quẹo[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ biển báo R3 của MUTCD là những biển báo sử dụng làn đường và biển báo quẹo. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R4: Quy định của sự Di chuyển[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ biển báo R4 của MUTCD là những biển báo quy định của sự di chuyển. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R5: Đường cấm[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ biển báo R5 của MUTCD là những biển báo đường cấm. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng. Khi gặp những biển báo này thì đừng đi vào.

Bộ R6: Đường Một chiều và xa lộ có dãy phân cách[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ biển báo R6 của MUTCD là những biển báo đường một chiều và xa lộ có dãy phân cách. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng. Hầu hết những biển báo thường thấy nhất là biển báo đường một chiều.

Bộ R7: Đậu xe[sửa | sửa mã nguồn]

MUTCD cho phép hai loại biển báo bãi đậu xe, cho phép đậu xe, cấm đậu xe, và cấm dừng. Tuy nhiên, trong hầu hết các tiểu bang, có một thêm một hạn chế bổ sung, cấm ngừng xe. Những biển báo này được tìm thấy trong bộ R7 của MUTCD. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Cho phép đậu xe[sửa | sửa mã nguồn]

Các biển báo loại này cho phép đậu xe không giới hạn hoặc theo những khoảng thời gian khác nhau. Chúng thường được sử dụng chung với đồng hồ đo thời gian đậu xe và giấy phép đậu xe. Những biển báo này theo quy định của MUTCD là chữ màu xanh lá cây trên bảng trắng. Biến cách theo địa phương thường có các thông tin bổ sung và thiết kế hơi khác nhau.

Cấm đậu xe[sửa | sửa mã nguồn]

Những biển báo cấm đậu xe cho biết là được phép tạm dừng lại để hành khách lên xe hoặc xuống xe, nhưng không được phép đậu luôn.[3] Một số biển báo cấm đậu xe có ghi thời gian giới hạn, trong khi những cái khác thì cấm hẳn. Có một số biển báo là phiên bản tạm thời, thường được thiết kế tương tự như những bảng cấm vĩnh viễn. Những biển báo này được MUTCD quy định là chữ màu đỏ trên nền trắng, không kể đến các biến thể địa phương.

Cấm dừng xe[sửa | sửa mã nguồn]

Những biển báo cấm dừng xe cho biết là được phép tạm dừng lại để hành khách lên xe hoặc xuống xe, nhưng không được phép đậu lại.[3] Giống với những biển báo cấm đậu xe, một số giới hạn ghi trên đó là vĩnh viễn và một số khác thì có thời gian. Những biển báo này được MUTCD quy định là chữ màu đỏ trên nền trắng, không kể đến các biến thể địa phương.

Cấm ngừng xe[sửa | sửa mã nguồn]

Những biển báo cấm ngừng xe cho biết là chỉ được phép ngừng khi tuân theo bảng hiệu giao thông, đèn tín hiệu, nhân viên giao thông, cảnh sát, hoặc tránh lấn cấn với các loại xe khác.[3] Đây là những biển báo hạn chế nhất trong những biển báo đậu xe. Chúng thường là chữ màu đỏ trên nền trắng.

Bộ R8: Bãi đậu xe và Hạn chế Khẩn cấp[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ R8 là những biển báo về bãi đậu xe và hạn chế khẩn cấp. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R9: Xe đạp và Khách bộ hành[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ R9 của MUTCD là những biển báo cho xe đạp và người đi bộ. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R10: Tín hiệu giao thông[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ R10 của MUTCD là những biển báo liên quan đến tín hiệu giao thông. The MUTCD's R10 series of signs is for traffic signal related signs. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R11: Đường đã đóng lại[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ R11 của MUTCD là những biển báo cho biết đường đã đóng lại. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R12: Giới hạn tải trọng[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ R12 của MUTCD là những biển báo liên quang đến giới hạn tải trọng. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R13: Trạm cân xe[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ R13 của MUTCD là những biển báo liên quan đến trạm cân xe. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R14: Tuyến đường xe tải[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ R14 của MUTCD là những biển báo liên quan đến tuyến đường xe tải. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R15: Đường sắt và đường sắt hạng nhẹ[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ R15 của MUTCD là những biển báo liên quan đến tuyến đường sắt và đường sắt hạng nhẹ. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Bộ R16: Đai an toàn[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ R15 của MUTCD là những biển báo liên quan đến dây đai an toàn. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

Những bộ biển Địa phương và Tiểu bang[sửa | sửa mã nguồn]

MUTCD không bao gồm tất cả các tình huống, vì vậy các tiểu bang và chính quyền địa phương đã phát triển các dấu hiệu của quy định của họ. Trong đó, các loại biển báo được thiết kế hàng loạt hoặc sử dụng các phong cách MUTCD, nhưng cao hơn 16 (như thực hiện ở Texas), hoặc sử dụng một hệ thống những bộ danh pháp duy nhất (như thực hiện ở California).

Bộ S là những biển báo được MUTCD thiết kế đặc biệt để sử dụng quanh các trường học. Một số tiểu bang có thêm những biển báo liên quan đến cảnh báo trường học thuộc bộ S cũng như bộ biển cảnh báo W và / hoặc bộ biển báo quy định R, chúng là sự bổ sung tiểu bang hoặc MUTCD tiểu bang.

Biển cảnh báo được tìm thấy trong các bộ W của MUTCD quốc gia. Họ nhấn mạnh điều kiện hiện có, chẳng hạn như một khúc cua, trường học, đường cụt, hoặc đèn tín hiệu giao thông. Chúng cũng có thể cảnh báo nguy hiểm có thể như cái ụ, xe đạp, máy bay bay thấp hoặc xe cấp cứu. Những biển báo dùng màu vàng hoặc huỳnh quang màu vàng, phần lớn có hình thoi, đôi khi là hình vuông hoặc hình chữ nhật có dấu hiệu nhỏ hơn hoặc có tấm bảng liên kết với chúng. Hầu hết các biển báo W cũng có thể có nền màu cam, để sử dụng trong tình huống tạm thời như khu xây dựng. Một số trong những biển báo dùng tạm chỉ được sử dụng trong các tình huống tạm thời.

Bộ W1: Khúc quanh và Quẹo[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ W1 của MUTCD là những biển báo liên quan đến khúc quanh và quẹo. Ngoài những biển báo này, một số tiểu bang có các tiêu chuẩn riêng của họ thêm vào MUTCD.

Bộ W2: Giao lộ[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ biển báo W2 của MUTCD dùng cho những biển cảnh báo về giao lộ, bao gồm vòng xoay giao thông. Vì không phải tình huống nào cũng được đề cập đến nên một số tiểu bang có thêm vào MUTCD những tiêu chuẩn riêng.

W3 Series: Advance Traffic Control[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W3 series of signs is for warning signs relating to advance traffic controls such as speed limits and signals. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD. The MUTCD provides options for graphic and text signs.

W4 Series: Lanes and Merges[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W4 series of signs is for warning signs relating to advance traffic controls such as speed limits and signals. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W5 Series: Road Width RestrictionsThe MUTCD's W5 series of signs is for warning signs relating to road width restrictons. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD. The MUTCD provides options for graphic and text signs.[sửa | sửa mã nguồn]

W6 Series: Divided Highways[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W6 series of signs is for warning signs relating to divided highways. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD. The MUTCD provides options for graphic and text signs.

W7 Series: Hills and Grades[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD provides several signs in the W7 series dealing with hills and grades. Several states have additional signs for other types of situations not covered by the MUTCD.

W8 Series: Pavement and Roadway Conditions[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W8 series of signs is for warning signs relating to pavement and roadway conditions. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W9 Series: Lane Transitions[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W9 series of signs is for warning signs relating to lane transitions. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W10 Series: Rail and Light Rail[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W10 series of signs is for warning signs relating to rail and light rail. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W11 Series: Advance Warnings and Crossings[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W11 series of signs is for warning signs relating to advance warnings and crossings. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

Emergency Vehicles[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD only provides for a warning of fire stations in the W11 series. Most states have their own signs for other emergency vehicle types which may enter the road.

Children[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD specifies no children related signs in the W11 series. Several states have signs for situations as children at play as well as deaf and blind children. Some of these signs vary from state to state as there is no federal standard.

Bicycles[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD provides several signs in the W11 series warning of bicycles and for signing bicycle facilities. Several states and localities have their own specific bicycle related signs as well.

Vehicles[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD provides several signs in the W11 series dealing with vehicles. Several states have additional signs for other types of vehicles and situations regarding vehicles not covered by the MUTCD.

Pedestrians, Transit, and Aviation[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD provides several signs in the W11 series dealing with pedestrians, transit, and aviation. Several states have additional signs for other types of vehicles and situations regarding vehicles not covered by the MUTCD.

Animals[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD provides several signs in the W11 series dealing with animals. Several states have additional signs for other types of animals not covered by the MUTCD.

Driveways and Entrances[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD does not provide signs in the W11 series dealing with driveways and entrances. Many states have their own sign standards dealing with these situations that they place in their own W11 series.

W12 Series: Low Clearances[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W12 series of signs is for warning signs relating to low clearances. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W13 Series: Advisory Speeds[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W13 series of signs is for warning signs relating to advisory speeds. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W14 Series: Dead End Streets and No Passing Zones[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W14 series of signs is for warning signs relating to dead end streets and no passing zones. As all situations are not covered, several states and local governments have additional signs for other types of situations not covered by the MUTCD.

W15 Series: Playgrounds[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W15 series of signs is for warning signs relating to playgrounds. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W16 Series: Supplemental Plaques[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W16 series of signs is for supplemental plaques for warning signs. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W17 Series: Speed Humps[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W17 series of signs is for warning signs relating to speed humps. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W18 Series: No Traffic Signs[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W18 series of signs is for warning signs relating to the lack of traffic signs. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W19 Series[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD does not have a W19 series of signs.

W20 Series: Work Zones[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W20 series of signs is for warning signs relating to work zones. These signs are typically orange background ones used for temporary situations. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W22 Series: Blasting Zones[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W22 series of signs is for warning signs relating to blasting zones. These signs are typically orange background ones used for temporary situations. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W23 Series: Slow Traffic[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W23 series of signs is for warning signs relating to slow traffic. These signs are typically orange background ones used for temporary situations. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W24 Series: Double Reverse Curves[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W24 series of signs is for warning signs relating to Double Reverse Curves. These signs are typically orange background ones used for temporary situations. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

W25 Series: Oncoming Traffic Has Extended Green[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD's W25 series of signs is for warning signs oncoming traffic having an extended green signal at a traffic light. As all situations are not covered, several states have their own standards in addition to the MUTCD.

Miscellaneous[sửa | sửa mã nguồn]

The MUTCD does not provide signs dealing with some other road and highway situations. Many states have their own sign standards dealing with these situations.

Guide signs include highway route markers (shields), street signs, mile markers, and exit signs.

Note: State markers are illustrative examples; all states may select their own marker shapes or use the default circle. See Numbered highways in the United States#State highways and other similar systems.

For more information about highway shields by Kendrick and AARoads Shield Gallery.

There are many signs that are non-compliant to MUTCD and/or state MUTCD standards seen in actual use on public roads and more often on semi-public roads such as shopping centers and parking lots. Such signs can cause confusion due to their non-standard nature and may also create a danger to the public.

0436420181029-bi-n-b-o-giao-th-ng-t-i-hoa-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)