User Tools

Site Tools


0436220181029-marcilhac-sur-c-l-la-gi

Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé trên bản đồ Pháp
Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Cajarc Xã (thị) trưởng Michel Delpech
(2001–2008) Thống kê Độ cao 140–391 m (459–1.283 ft) Diện tích đất1 27,35 km2 (10,56 sq mi) Nhân khẩu2 199  (2006)  - Mật độ 7 /km2 (18 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46183/ 46160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0436220181029-marcilhac-sur-c-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)