User Tools

Site Tools


0435820181029-yvoire-la-gi

Yvoire

Yvoire trên bản đồ Pháp
Yvoire

Yvoire

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Thonon-les-Bains Tổng Douvaine Xã (thị) trưởng Jean-Claude Fert
(2008–2014) Thống kê Độ cao 372–441 m (1.220–1.447 ft) Diện tích đất1 3,12 km2 (1,20 sq mi) Nhân khẩu2 810  (2006)  - Mật độ 260 /km2 (670 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74315/ 74140 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0435820181029-yvoire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)