User Tools

Site Tools


0435620181029-montchal-la-gi

Montchal

Montchal trên bản đồ Pháp
Montchal

Montchal

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng André Jacquemot
(2001–2008) Thống kê Độ cao 512–782 m (1.680–2.566 ft)
(bình quân 640 m/2.100 ft) Diện tích đất1 8,84 km2 (3,41 sq mi) Nhân khẩu2 425  (1999)  - Mật độ 48 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42148/ 42360 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0435620181029-montchal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)