User Tools

Site Tools


0434020181029-la-chambonie-la-gi

La Chambonie

La Chambonie trên bản đồ Pháp
La Chambonie

La Chambonie

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Noirétable Xã (thị) trưởng Guy Grangeversanne
(2008–2014) Thống kê Độ cao 940–1.383 m (3.084–4.537 ft)
(bình quân 1.020 m/3.350 ft) Diện tích đất1 4,42 km2 (1,71 sq mi) Nhân khẩu2 46  (1999)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42045/ 42440 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0434020181029-la-chambonie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)