User Tools

Site Tools


0433920181029-sallanches-la-gi

Sallanches

00 Sallanches - Cluse de l'Arve - JPG.jpg
Sallanches trên bản đồ Pháp
Sallanches

Sallanches

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville Tổng Sallanches Xã (thị) trưởng Georges Morand
(2001–2008) Thống kê Độ cao 515–2.749 m (1.690–9.019 ft)
(bình quân 558 m/1.831 ft) Diện tích đất1 65,87 km2 (25,43 sq mi) Nhân khẩu2 16.062  (2006)  - Mật độ 244 /km2 (630 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74256/ 74700 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0433920181029-sallanches-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)