User Tools

Site Tools


0433720181029-chainaz-les-frasses-la-gi

Chainaz-les-Frasses

Chainaz-les-Frasses trên bản đồ Pháp
Chainaz-les-Frasses

Chainaz-les-Frasses

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Alby-sur-Chéran Xã (thị) trưởng Georges Dupassieux
(2008–2014) Thống kê Độ cao 420–725 m (1.378–2.379 ft) Diện tích đất1 5,57 km2 (2,15 sq mi) Nhân khẩu2 518  (1999)  - Mật độ 93 /km2 (240 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74054/ 74540 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0433720181029-chainaz-les-frasses-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)