User Tools

Site Tools


0432820181029-saint-laurent-la-conche-la-gi

Saint-Laurent-la-Conche

Saint-Laurent-la-Conche trên bản đồ Pháp
Saint-Laurent-la-Conche

Saint-Laurent-la-Conche

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Jean Luc Poyade Thống kê Độ cao 326–366 m (1.070–1.201 ft)
(bình quân 350 m/1.150 ft) Diện tích đất1 15,51 km2 (5,99 sq mi) Nhân khẩu2 480  (1999)  - Mật độ 31 /km2 (80 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42251/ 42210 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0432820181029-saint-laurent-la-conche-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)