User Tools

Site Tools


0431820181029-martel-lot-la-gi

Martel

Martel trên bản đồ Pháp
Martel

Martel

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Martel Xã (thị) trưởng Jean-Claude Requier
(2008–2014) Thống kê Độ cao 92–336 m (302–1.102 ft)
(bình quân 240 m/790 ft) Diện tích đất1 35,28 km2 (13,62 sq mi) Nhân khẩu2 1.467  (1999)  - Mật độ 42 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46185/ 46600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0431820181029-martel-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)