User Tools

Site Tools


0431520181029-t-p-o-n-qu-n-11-qu-c-nh-t-b-n-la-gi

Tập đoàn quân 11 (第11軍, Dai-jyū-ichi gun), là một tập đoàn quân của Đế quốc Nhật Bản, tham gia chiến tranh Trung-Nhật lần thứ 2.

Tập đoàn quân 11 được thành lập ngày 4 tháng 7 năm 1938, thuộc Phương diện quân Trung tâm Trung Quốc, nhiệm vụ chính của tập đoàn quân là chinh phạt và chiếm đóng các tỉnh miền trung của Trung Quốc giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Tập đoàn quân 11 đóng vai trò quan trọng trong trận Vũ Hán. Từ tháng 9 năm 1939, tập đoàn quân nằm trong biên chế đạo quân Viễn chinh Trung Quốc và đến tháng 9 năm 1944; tập đoàn quân chuyển tới nhập vào Phương diện quân 6. Với sự đầu hàng của Nhật Bản, tập đoàn quân 11 giải tán tại Tuyền Châu (Quế Lâm).

Tư lệnh[sửa | sửa mã nguồn]

Name From To
1 Trung tướng Okamura Yasuji 23 Tháng 6, 1938 9 Tháng 3, 1940
2 Trung tướng Sonobe Waichiro 9 Tháng 3, 1940 4 Tháng 4, 1941
3 Trung tướng Anami orechika 4 Tháng 4, 1941 1 Tháng 7, 1942
4 Trung tướng Osamu Tsukada 1 Tháng 7, 1942 22 Tháng 12, 1942
5 Trung tướng Isamu Yokoyama 22 Tháng 12, 1942 22 Tháng 11, 1944
6 Trung tướng Yoshio Kotsuki 22 Tháng 11, 1944 7 Tháng 4, 1945
7 Trung tướng Kasahara Yukio 7 Tháng 4 1945 15 Tháng 8, 1945

Tham mưu[sửa | sửa mã nguồn]

Name From To
1 Đại tướng Yoshimoto Teiichi 20 Tháng 6, 1938 31 Tháng 1, 1939
2 Trung tướng Takazo Numata 31 Tháng 1, 1939 1 Tháng 8, 1939
3 Trung tướng Junsei Aoki 4 Tháng 8, 1939 1 Tháng 3, 1941
4 Thiếu tướng Isami Kinoshita 1 Tháng 3, 1941 1 Tháng 12, 1942
5 Thiếu tướng Kunio Osonoe 1 Tháng 12, 1942 7 Tháng 2, 1944
6 Thiếu tướng Sadatake Nakayama 7 Tháng 2, 1944 23 Tháng 4, 1945
7 Thiếu tướng Banzo Fukutomi 23 Tháng 4, 1945 15 Tháng 8, 1945

Biên chế năm 1945

Sư đoàn 58 (Đế quốc Nhật Bản)
Lữ đoàn Bộ binh Độc lập 22 (Đế quốc Nhật Bản)
Lữ đoàn Bộ binh Độc lập 88 (Đế quốc Nhật Bản)

Sách[sửa | sửa mã nguồn]

  • Dorn, Frank (1974). The Sino-Japanese War, 1937-41: From Marco Polo Bridge to Pearl Harbor. MacMillan. ISBN 978-0-02-532200-4. 
  • Madej, Victor (1981). Japanese Armed Forces Order of Battle, 1937-1945. Game Publishing Company. ASIN: B000L4CYWW. 
0431520181029-t-p-o-n-qu-n-11-qu-c-nh-t-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)