User Tools

Site Tools


0431420181029-saint-just-saint-rambert-la-gi

Saint-Just-Saint-Rambert

Saint-Just-Saint-Rambert trên bản đồ Pháp
Saint-Just-Saint-Rambert

Saint-Just-Saint-Rambert

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Just-Saint-Rambert Xã (thị) trưởng Alain Laurendon Thống kê Độ cao 358–673 m (1.175–2.208 ft)
(bình quân 417 m/1.368 ft) Diện tích đất1 40,63 km2 (15,69 sq mi) Nhân khẩu2 13.192  (1999)  - Mật độ 325 /km2 (840 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42279/ 42170 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0431420181029-saint-just-saint-rambert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)