User Tools

Site Tools


0430920181029-cernex-la-gi

Cernex

Cernex trên bản đồ Pháp
Cernex

Cernex

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Canton of Cruseilles Xã (thị) trưởng Josiane Charrière
(2008–2014) Thống kê Độ cao 407–857 m (1.335–2.812 ft) Diện tích đất1 12,66 km2 (4,89 sq mi) Nhân khẩu2 904  (2009)  - Mật độ 71 /km2 (180 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74052/ 74350 Website www.cernex.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0430920181029-cernex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)