User Tools

Site Tools


0429620181029-saint-sixt-la-gi

Saint-Sixt

Saint-Sixt trên bản đồ Pháp
Saint-Sixt

Saint-Sixt

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville|Bonneville Tổng La Roche-sur-Foron Xã (thị) trưởng Paul Bouchet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 550–1.600 m (1.800–5.250 ft) Diện tích đất1 5,21 km2 (2,01 sq mi) Nhân khẩu2 606  (1999)  - Mật độ 116 /km2 (300 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74253/ 74800 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0429620181029-saint-sixt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)