User Tools

Site Tools


0429420181029-cercier-la-gi

Cercier

Cercier trên bản đồ Pháp
Cercier

Cercier

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Canton of Cruseilles Xã (thị) trưởng Jean-Michel Combet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 390–713 m (1.280–2.339 ft) Diện tích đất1 11,46 km2 (4,42 sq mi) Nhân khẩu2 518  (1999)  - Mật độ 45 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74051/ 74350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0429420181029-cercier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)