User Tools

Site Tools


0428620181029-sully-la-chapelle-la-gi

Sully-la-Chapelle

Sully-la-Chapelle trên bản đồ Pháp
Sully-la-Chapelle

Sully-la-Chapelle

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Neuville-aux-Bois Xã (thị) trưởng Benoît Lonceint
(2001–2008) Thống kê Độ cao 106–147 m (348–482 ft) Diện tích đất1 26,17 km2 (10,10 sq mi) Nhân khẩu2 367  (2006)  - Mật độ 14 /km2 (36 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45314/ 45450 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0428620181029-sully-la-chapelle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)