User Tools

Site Tools


0428220181029-chamb-on-la-gi

Chambéon

Chambéon trên bản đồ Pháp
Chambéon

Chambéon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Albert Mousse
(2001–2008) Thống kê Độ cao 331–388 m (1.086–1.273 ft)
(bình quân 346 m/1.135 ft) Diện tích đất1 16,85 km2 (6,51 sq mi) Nhân khẩu2 369  (1999)  - Mật độ 22 /km2 (57 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42041/ 42110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0428220181029-chamb-on-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)