User Tools

Site Tools


0427420181029-merrifieldia-malacodactylus-la-gi

Merrifieldia malacodactylus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Pterophoridae
Chi (genus) Merrifieldia
Loài (species) M. malacodactylus
Danh pháp hai phần
Merrifieldia malacodactylus
(Zeller, 1847)[1]
Danh pháp đồng nghĩa

Merrifieldia malacodactylus là một loài bướm đêm thuộc họ Pterophoridae. Nó được biết đến ở Trung Á, Yemen và Địa Trung Hải thuộc châu Âu.

Ấu trùng ăn các loài Origanum vulgare, Thymus herba-barona, Lavandula stoechas, Lavandula angustifolia, Lavandula latifolia, Calamintha nepeta, Rosmarius officinalisNepeta nepetellae.

0427420181029-merrifieldia-malacodactylus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)