User Tools

Site Tools


0427220181029-synanthedon-gracilis-la-gi

Synanthedon gracilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Sesiidae
Chi (genus) Synanthedon
Loài (species) S. gracilis
Danh pháp hai phần
Synanthedon gracilis
(Hampson, 1910)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Ichneumenoptera gracilis Hampson, 1910

Synanthedon gracilis là một loài bướm đêm thuộc họ Sesiidae. Nó được biết đến ở Cameroon.

  1. ^ Afro Moths
0427220181029-synanthedon-gracilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)