User Tools

Site Tools


0426820181029-saint-just-en-bas-la-gi

Saint-Just-en-Bas

Saint-Just-en-Bas trên bản đồ Pháp
Saint-Just-en-Bas

Saint-Just-en-Bas

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Georges-en-Couzan Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Pierremont
(2008–2014) Thống kê Độ cao 670–1.174 m (2.198–3.852 ft)
(bình quân 830 m/2.720 ft) Diện tích đất1 20,95 km2 (8,09 sq mi) Nhân khẩu2 317  (1999)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42247/ 42990 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0426820181029-saint-just-en-bas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)