User Tools

Site Tools


0426620181029-la-chamba-la-gi

La Chamba

La Chamba trên bản đồ Pháp
La Chamba

La Chamba

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Noirétable Xã (thị) trưởng Danielle Picarles
(2001–2008) Thống kê Độ cao 983–1.344 m (3.225–4.409 ft)
(bình quân 1.087 m/3.566 ft) Diện tích đất1 5,2 km2 (2,0 sq mi) Nhân khẩu2 53  (1999)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42040/ 42440 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0426620181029-la-chamba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)