User Tools

Site Tools


0426520181029-jonzier-pagny-la-gi

Jonzier-Épagny

Jonzier-Epagny - vue du chef lieu.JPG
Jonzier-Épagny trên bản đồ Pháp
Jonzier-Épagny

Jonzier-Épagny

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Saint-Julien-en-Genevois Xã (thị) trưởng Michel Mermin
(2008–2014) Thống kê Độ cao 518–733 m (1.699–2.405 ft) Diện tích đất1 7,16 km2 (2,76 sq mi) Nhân khẩu2 511  (1999)  - Mật độ 71 /km2 (180 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74144/ 74520 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0426520181029-jonzier-pagny-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)