User Tools

Site Tools


0425720181029-c-zac-lot-la-gi

Cézac

Cézac trên bản đồ Pháp
Cézac

Cézac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Castelnau-Montratier Xã (thị) trưởng Maurice Roussillon
(2001–2008) Thống kê Độ cao 174–288 m (571–945 ft)
(bình quân 197 m/646 ft) Diện tích đất1 17,34 km2 (6,70 sq mi) Nhân khẩu2 166  (2006)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46069/ 46170 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0425720181029-c-zac-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)