User Tools

Site Tools


0425420181029-marols-loire-la-gi

Marols

Marols trên bản đồ Pháp
Marols

Marols

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Jean-Soleymieux Xã (thị) trưởng Maurice Pezdevsek
(2001–2008) Thống kê Độ cao 620–1.184 m (2.034–3.885 ft)
(bình quân 820 m/2.690 ft) Diện tích đất1 14,94 km2 (5,77 sq mi) Nhân khẩu2 331  (1999)  - Mật độ 22 /km2 (57 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42140/ 42560 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0425420181029-marols-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)