User Tools

Site Tools


0424220181029-sigloy-la-gi

Sigloy

Sigloy trên bản đồ Pháp
Sigloy

Sigloy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Jargeau Xã (thị) trưởng Élisabeth Grandjean
(2008–2014) Thống kê Độ cao 102–110 m (335–361 ft) Diện tích đất1 9,46 km2 (3,65 sq mi) Nhân khẩu2 616  (2006)  - Mật độ 65 /km2 (170 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45311/ 45110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0424220181029-sigloy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)