User Tools

Site Tools


0423420181029-castetnau-camblong-la-gi

Castetnau-Camblong

Castetnau-Camblong trên bản đồ Pháp
Castetnau-Camblong

Castetnau-Camblong

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Navarrenx Xã (thị) trưởng Patrick Baldan
(2008–2014) Thống kê Độ cao 98–207 m (322–679 ft)
(bình quân 136 m/446 ft) Diện tích đất1 11,37 km2 (4,39 sq mi) Nhân khẩu2 395  (2006)  - Mật độ 35 /km2 (91 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64178/ 64190 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0423420181029-castetnau-camblong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)