User Tools

Site Tools


0422720181029-maringes-la-gi

Maringes

Maringes trên bản đồ Pháp
Maringes

Maringes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Chazelles-sur-Lyon Xã (thị) trưởng Christian Bruyere
(2008–2014) Thống kê Độ cao 440–671 m (1.444–2.201 ft)
(bình quân 610 m/2.000 ft) Diện tích đất1 9,17 km2 (3,54 sq mi) Nhân khẩu2 566  (1999)  - Mật độ 62 /km2 (160 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42138/ 42140 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0422720181029-maringes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)