User Tools

Site Tools


0420320181029-concots-la-gi

Concots

Concots trên bản đồ Pháp
Concots

Concots

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Cahors Tổng Canton of Limogne-en-Quercy Xã (thị) trưởng Gérard Bach
(2008–2014) Thống kê Độ cao 195–368 m (640–1.207 ft)
(bình quân 283 m/928 ft) Diện tích đất1 26,02 km2 (10,05 sq mi) Nhân khẩu2 372  (1999)  - Mật độ 14 /km2 (36 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46073/ 46260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0420320181029-concots-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)