User Tools

Site Tools


0419120181029-l-obard-la-gi

Léobard

Léobard trên bản đồ Pháp
Léobard

Léobard

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Salviac Xã (thị) trưởng André Vayssières
(2001–2008) Thống kê Độ cao 130–263 m (427–863 ft)
(bình quân 253 m/830 ft) Diện tích đất1 10,30 km2 (3,98 sq mi) Nhân khẩu2 181  (1999)  - Mật độ 18 /km2 (47 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46169/ 46300 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0419120181029-l-obard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)