User Tools

Site Tools


0417120181029-marcilly-le-ch-tel-la-gi

Marcilly-le-Châtel

Marcilly-le-Châtel trên bản đồ Pháp
Marcilly-le-Châtel

Marcilly-le-Châtel

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Boën Xã (thị) trưởng Louis Bouchet
(2001–2008) Thống kê Độ cao 377–708 m (1.237–2.323 ft)
(bình quân 420 m/1.380 ft) Diện tích đất1 16,32 km2 (6,30 sq mi) Nhân khẩu2 974  (1999)  - Mật độ 60 /km2 (160 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42134/ 42130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0417120181029-marcilly-le-ch-tel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)