User Tools

Site Tools


0416720181029-bonnevaux-haute-savoie-la-gi

Bonnevaux

Bonnevaux trên bản đồ Pháp
Bonnevaux

Bonnevaux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Thonon-les-Bains Tổng Abondance Xã (thị) trưởng Gérard Colomer
(2008–2014) Thống kê Độ cao 799–1.870 m (2.621–6.135 ft) Diện tích đất1 7,82 km2 (3,02 sq mi) Nhân khẩu2 279  (2006)  - Mật độ 36 /km2 (93 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74041/ 74360 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0416720181029-bonnevaux-haute-savoie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)