User Tools

Site Tools


0416620181029-halgerda-batangas-la-gi

Halgerda batangas là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.[2]

Loài này được tìm thấy ở tây Thái Bình Dương nhiệt đơi, bao gồm: Indonesia, Philippines, quần đảo Solomon, Mabul, New Britain, vịnh Davao, Malaysia, Papua New Guinea, Sulawesi, Great Barrier Reef và Đài Loan.[3][4]

  1. ^ Erwin Koehler, Darmstadt, Germany. “Halgerda batangas Carlson & Hoff, 2000”. Medslugs.de. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2010. 
  2. ^ Bouchet P. & Rocroi J.-P. (Ed.); Frýda J., Hausdorf B., Ponder W., Valdes A. & Warén A. 2005. Classification và nomenclator of gastropod families. Malacologia: International Journal of Malacology, 47(1-2). ConchBooks: Hackenheim, Germany. ISBN 3-925919-72-4. ISSN 0076-2997. 397 pp. http://www.vliz.be/Vmdcdata/imis2/ref.php?refid=78278
  3. ^ Rudman, W.B. “Halgerda batangas”. The Sea Slug Forum. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2010. 
  4. ^ “Halgerda batangas Carlson & Hoff, 2000 - Discodorididae”. Nudi Pixel. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2010. 
  • Bertsch, H. & Johnson, S. (1982) Three new species of dorid nudibranchs (Gastropoda: Opisthobranchia) từ the Hawaiian Islands. The Veliger, 24(3): 208-218.
  • Carlson, C.H. & Hoff, P.J. (1993) Three new Halgerda species (Doridoidea: Nudibranchia: Opisthobranchia) từ Guam. The Veliger, 36(1): 16-26.
  • Carlson, C.H. & Hoff, P.J. (2000) Three new Pacific species of Halgerda (Opisthobranchia: Nudibranchia: Doridoidea). The Veliger, 43(2): 154-163.

Sea slug forum
Halgerda batangas at nudipixel

0416620181029-halgerda-batangas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)