User Tools

Site Tools


0415620181029-saint-jean-la-v-tre-la-gi

Saint-Jean-la-Vêtre

Saint-Jean-la-Vêtre trên bản đồ Pháp
Saint-Jean-la-Vêtre

Saint-Jean-la-Vêtre

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Noirétable Xã (thị) trưởng Jean-Luc Perrin Thống kê Độ cao 654–1.296 m (2.146–4.252 ft)
(bình quân 670 m/2.200 ft) Diện tích đất1 16,22 km2 (6,26 sq mi) Nhân khẩu2 387  (1999)  - Mật độ 24 /km2 (62 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42238/ 42440 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0415620181029-saint-jean-la-v-tre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)