User Tools

Site Tools


0414420181029-lherm-lot-la-gi

Lherm

Lherm trên bản đồ Pháp
Lherm

Lherm

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Catus Xã (thị) trưởng André Bousquet
(2001–2008) Thống kê Độ cao 114–306 m (374–1.004 ft)
(bình quân 164 m/538 ft) Diện tích đất1 13,47 km2 (5,20 sq mi) Nhân khẩu2 222  (1999)  - Mật độ 16 /km2 (41 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46171/ 46150 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0414420181029-lherm-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)