User Tools

Site Tools


0414220181029-saint-jean-bonnefonds-la-gi

Saint-Jean-Bonnefonds

Saint-Jean-Bonnefonds trên bản đồ Pháp
Saint-Jean-Bonnefonds

Saint-Jean-Bonnefonds

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Étienne-Nord-Est-2 Xã (thị) trưởng Jacques Frecenon
(2008–2014) Thống kê Độ cao 418–663 m (1.371–2.175 ft)
(bình quân 525 m/1.722 ft) Diện tích đất1 11,59 km2 (4,47 sq mi) Nhân khẩu2 6.089  (1999)  - Mật độ 525 /km2 (1.360 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42237/ 42650 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0414220181029-saint-jean-bonnefonds-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)