User Tools

Site Tools


0414020181029-malleval-loire-la-gi

Malleval

Vue du village de Malleval 1.png
Malleval trên bản đồ Pháp
Malleval

Malleval

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Pélussin Xã (thị) trưởng Roselyne Tallaron
(2004–2008) Thống kê Độ cao 151–414 m (495–1.358 ft)
(bình quân 210 m/690 ft) Diện tích đất1 5,06 km2 (1,95 sq mi) Nhân khẩu2 535  (2007)  - Mật độ 106 /km2 (270 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42132/ 42520 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0414020181029-malleval-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)