User Tools

Site Tools


0412920181029-lhospitalet-la-gi

Lhospitalet

Lhospitalet trên bản đồ Pháp
Lhospitalet

Lhospitalet

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Castelnau-Montratier Xã (thị) trưởng Jean-Claude Bessou
(2001–2008) Thống kê Độ cao 217–330 m (712–1.083 ft) Diện tích đất1 14,65 km2 (5,66 sq mi) Nhân khẩu2 441  (2006)  - Mật độ 30 /km2 (78 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46172/ 46170 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0412920181029-lhospitalet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)