User Tools

Site Tools


0412320181029-bussy-albieux-la-gi

Bussy-Albieux

Bussy-Albieux trên bản đồ Pháp
Bussy-Albieux

Bussy-Albieux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Boën Xã (thị) trưởng Bernard Vial
(2008–2014) Thống kê Độ cao 339–534 m (1.112–1.752 ft)
(bình quân 380 m/1.250 ft) Diện tích đất1 19,65 km2 (7,59 sq mi) Nhân khẩu2 441  (1999)  - Mật độ 22 /km2 (57 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42030/ 42260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0412320181029-bussy-albieux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)