User Tools

Site Tools


0412120181029-bo-ge-la-gi

Boëge

Boëge trên bản đồ Pháp
Boëge

Boëge

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Thonon-les-Bains Tổng Boëge Xã (thị) trưởng Jean-Paul Musard
(2008–2014) Thống kê Độ cao 713–1.480 m (2.339–4.856 ft) Diện tích đất1 16 km2 (6,2 sq mi) Nhân khẩu2 1.563  (2006)  - Mật độ 98 /km2 (250 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74037/ 74420 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0412120181029-bo-ge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)