User Tools

Site Tools


0410420181029-halgerda-la-gi

Halgerda là một chi sên biển, một nhóm con sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae. Chi này được phân loại trong họ Halgerdidae bởi Odhner (1934).[2]

Các loài trong chi Halgerda gồm:[3]

 • Halgerda abyssicola Fahey & Gosliner, 2000
 • Halgerda albocristata [4]
 • Halgerda aurantiomaculata (Allan, 1932)[5]
 • Halgerda azteca Fahey & Gosliner, 2000
 • Halgerda bacalusia Fahey & Gosliner, 1999
 • Halgerda batangas Carlson & Hoff, 2000
 • Halgerda brunneomaculata Carlson & Hoff, 1993[5]
 • Halgerda brycei Fahey & Gosliner, 2001
 • Halgerda carlsoni Rudman, 1978[6]
 • Halgerda dalanghita Fahey & Gosliner, 1999[4]
 • Halgerda diaphana Fahey & Gosliner, 1999
 • Halgerda dichromis Fahey & Gosliner, 1999
 • Halgerda elegans Bergh, 1905[5]
 • Halgerda fibra Fahey & Gosliner, 2000
 • Halgerda formosa (Bergh, 1905)
 • Halgerda graphica Basedow & Hedley, 1905 [5]
 • Halgerda guahan Carlson & Hoff, 1993[5]
 • Halgerda gunnessi Fahey & Gosliner, 2001
 • Halgerda johnsonorum Carlson & Hoff, 2000
 • Halgerda malesso Carlson & Hoff, 1993[5]
 • Halgerda maricola Fahey & Gosliner, 2001
 • Halgerda okinawa Carlson & Hoff, 2000
 • Halgerda onna Fahey & Gosliner, 2001
 • Halgerda orstomi Fahey & Gosliner, 2000
 • Halgerda paliensis (Bertsch & Johnson, 1982)[5]
 • Halgerda punctata Farran, 1902
 • Halgerda rubicunda Baba, 1949 - no references found, unless [1]
 • Halgerda stricklandi Fahey & Gosliner, 1999
 • Halgerda terramtuentis Bertsch & Johnson, 1982[5]
 • Halgerda tessellata (Bergh, 1880) - originally as Dictyodoris tessellata Bergh, 1880
 • Halgerda theobroma Fahey & Gosliner, 2001
 • Halgerda toliara Fahey & Gosliner,1999[4]
 • Halgerda wasinensis Eliot, 1904
 • Halgerda willeyi Eliot, 1904[7][8]
0410420181029-halgerda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)