User Tools

Site Tools


0409720181029-vougy-loire-la-gi

Vougy

Vougy trên bản đồ Pháp
Vougy

Vougy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Charlieu Xã (thị) trưởng Anne-Marie Berrod
(2001–2008) Thống kê Độ cao 256–368 m (840–1.207 ft)
(bình quân 280 m/920 ft) Diện tích đất1 20,9 km2 (8,1 sq mi) Nhân khẩu2 1.499  (1999)  - Mật độ 72 /km2 (190 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42338/ 42720 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0409720181029-vougy-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)