User Tools

Site Tools


0409520181029-maclas-la-gi

Maclas

Maclas trên bản đồ Pháp
Maclas

Maclas

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Pélussin Xã (thị) trưởng Alain Fanget
(2001–2008) Thống kê Độ cao 256–453 m (840–1.486 ft)
(bình quân 400 m/1.300 ft) Diện tích đất1 10,15 km2 (3,92 sq mi) Nhân khẩu2 1.306  (1999)  - Mật độ 129 /km2 (330 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42129/ 42520 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0409520181029-maclas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)