User Tools

Site Tools


0409420181029-burdignes-la-gi

Burdignes

Burdignes trên bản đồ Pháp
Burdignes

Burdignes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Bourg-Argental Xã (thị) trưởng Tricot Sophie
(2008–2014) Thống kê Độ cao 472–1.382 m (1.549–4.534 ft)
(bình quân 910 m/2.990 ft) Diện tích đất1 30,81 km2 (11,90 sq mi) Nhân khẩu2 342  (1999)  - Mật độ 11 /km2 (28 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42028/ 42220 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0409420181029-burdignes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)