User Tools

Site Tools


0409020181029-peltodoris-la-gi

Peltodoris
Diaulula nobilis.JPG
Peltodoris nobilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
Họ (familia) Discodorididae
Chi (genus) Peltodoris
Bergh, 1880[1]
Loài điển hình
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880
Danh pháp đồng nghĩa

Phialodoris Bergh, 1890

Peltodoris là một chi sên biển, nhóm con sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae.[2] Chi này khác với Discodoris do thiếu vỏ giáp môi.[3]

Mục lục

 • 1 Các loài
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Chú thích
 • 4 Tham khảo

Các loài trong chi Peltodoris gồm có:[4][5][6]

 • Peltodoris atromaculata Bergh, 1880
 • Peltodoris fellowsi Kay & Young, 1969
 • Peltodoris lancei Millen & Bertsch, 2000
 • Peltodoris marmorata Bergh, 1898
 • Peltodoris mullineri Millen & Bertsch, 2000
 • Peltodoris nobilis MacFarland, 1905
 • Peltodoris rubra Bergh, 1905
 1. ^ http://clade.ansp.org/obis/search.php/search?taxon=Peltodoris&author=&year=&Search=Search&mode=search
 2. ^ Valdès, A. (2002). “A phylogenetic analysis và systematic revision of the cryptobranch dorids (Mollusca, Nudibranchia, Anthobranchia)”. Zoological Journal of the Linnean Society 136: 535–636.  Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |accessdate= (trợ giúp);
 3. ^ “Peltodoris atromaculata Bergh, 1880” (bằng tiếng Pháp). DORIS. Ngày 28 tháng 2 năm 2010. Truy cập 4 tháng 3 năm 2010. 
 4. ^ http://www.seaslugforum.net/search.cfm?searchstring=peltodoris
 5. ^ http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Peltodoris_Genus.asp
 6. ^ http://www.seaslug.com/Resources/systemat.html
 • Dữ liệu liên quan tới Peltodoris tại Wikispecies
 • Phương tiện liên quan tới Peltodoris tại Wikimedia Commons
0409020181029-peltodoris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)