User Tools

Site Tools


0408220181029-castelfranc-la-gi

Castelfranc

Castelfranc trên bản đồ Pháp
Castelfranc

Castelfranc

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Cahors Tổng Canton of Luzech Xã (thị) trưởng André Bessière
(2008–2014) Thống kê Độ cao 80–270 m (260–890 ft)
(bình quân 110 m/360 ft) Diện tích đất1 5,71 km2 (2,20 sq mi) Nhân khẩu2 413  (1999)  - Mật độ 72 /km2 (190 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46062/ 46140 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0408220181029-castelfranc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)