User Tools

Site Tools


0408120181029-vivans-la-gi

Vivans

Vivans trên bản đồ Pháp
Vivans

Vivans

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Arrondissement of Roanne Tổng La Pacaudière Xã (thị) trưởng Marie-France Beroud Thống kê Độ cao 282–364 m (925–1.194 ft)
(bình quân 315 m/1.033 ft) Diện tích đất1 25,16 km2 (9,71 sq mi) Nhân khẩu2 260  (1999)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42337/ 42310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0408120181029-vivans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)