User Tools

Site Tools


0407920181029-mach-zal-la-gi

Machézal

Machézal trên bản đồ Pháp
Machézal

Machézal

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Symphorien-de-Lay Thống kê Độ cao 470–882 m (1.542–2.894 ft)
(bình quân 625 m/2.051 ft) Diện tích đất1 13,88 km2 (5,36 sq mi) Nhân khẩu2 361  (1999)  - Mật độ 26 /km2 (67 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42128/ 42114 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0407920181029-mach-zal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)