User Tools

Site Tools


0403520181029-ruan-loiret-la-gi

Ruan

Ruan trên bản đồ Pháp
Ruan

Ruan

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Artenay Xã (thị) trưởng Pierre Dreux
(2001–2008) Thống kê Độ cao 119–132 m (390–433 ft) Diện tích đất1 16,26 km2 (6,28 sq mi) Nhân khẩu2 208  (2006)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45266/ 45410 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0403520181029-ruan-loiret-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)